Kalendarz wydarzeń

2013-08-30 17:00

Pruba na fojstwiu

Pruba zespołu o godz. 17:00 we stole na fojstwiu w Oldrzychowicach-Wieś.

—————

2012-11-02 17:00

Pruba

Pruba zespołu Małe Oldrzychowice w piątek 2.11. o godzinie 17:00 w szkole w Oldrzychowicach. Cieszymy sie !

—————

2012-10-19 17:00

Pruba zespołu

Pruba zespołu Małe Oldrzychowice w piątek 19.10. o godzinie 17:00 w szkole w Oldrzychowicach. Cieszymy sie !

—————